Ultraljuds-
undersökning


Ultraljudsdiagnostik är ett snabbt och effektivt sätt att undersöka led- och muskelrelaterade skador i kroppen. Vi använder det för att komplettera och verifiera den kliniska undersökningen. Detta ger möjlighet att ställa säkrare diagnoser och därmed lättare att ge optimerad behandling och rehabilitering för ditt besvär.

Med ultraljudet kan vi se muskler, senor, nerver, ligament, leder, brosk, kärl och andra mjukdelar i kroppen. Vi kan mäta tjocklek, area och upptäcka skador och inflammationer. I många fall kan ultraljudsdiagnostik vara ett bra alternativ till magnetkamera. Ultraljudet särskiljer sig med möjligheten att se den skadade strukturen eller inflammationen under rörelse.


Ultraljudet tolkas direkt och ofta kan du själv få se den bild av sin vävnad som undersökaren ser under själva ultraljudsundersökningen och undersökaren kan därmed direkt beskriva och berätta vad som ses. Du utsätts inte för någon strålning och det finns heller inga biverkningar.

Vi gör bedömningar på det som är relevant inom vårt behandlingsområde samt det vi är utbildade och har behörighet på att tolka. Fynden vid ultraljudsbedömning är inte alltid definitiva utan ska alltid vägas in i ett kliniskt sammanhang med anamnes och symtom. Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta mätbar information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär.

Några exempel på vanliga åkommor som lämpar sig för ultraljudsundersökning är:

  • Hälseneinflammation
  • Gubbvad/tennisleg
  • Tennisarmbåge - Lateral epikondylit
  • Golfarmbåge - Medial epikondylit
  • Impingement axelled
  • Rotatorcuffskador
  • Hopparknä
  • Löparknä

Varmt Välkommen!